Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zajęcia prowadzone są przez Irenę i Adama  Kocikowskich instruktorów jogi, uczniów Romana Grzeszykowskiego i Roberta Spicy. Podczas zajęć udostępniamy wszelkie niezbędne pomoce do ćwiczeń. Na sali posiadamy również kilka mat do ćwiczeń.Zajęcia odbywają się w firmie Polam, ul. Kościelna 8; 89-100 Nakło nad Notecią II piętro wejście od parkingu ul. Dolna oraz w Sali gimnastycznej Sanatorium Energetyk, ul. Wilkońskiego 2; 88-100 Inowrocław. Siedziba Joga Od-Nowa mieści się przy ul. Makowej 6, 89-100 w Występie.
Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6), który mówi o „dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”. W związku z powyższym, jeśli chcesz być dopuszczony do uczestnictwa w zajęciach, powinnaś/eś dla własnej korzyści i bezpieczeństwa przedstawić takie zaświadczenie (lekarskie lub podpisane własnoręcznie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Zasady płatności

Opłatę za miesiąc należy uiścić bezpośrednio przed lub po zajęciach. Wejście- Karnet  ważny jest jeden miesiąc kalendarzowy i przypisany jest do danej osoby. Aktualne ceny:
• 45 zł- pojedyncze wejście
• 150 zł- do 4 wejść w miesiącu
• 220 zł- do 8 wejść w miesiącu


UWAGA: Karnety - opłaty za miesiąc przypisane są do jednej osoby. Nie można ich odstępować. Opłata nie przechodzi na następny miesiąc, dlatego bardzo prosimy o dokładne przeanalizowanie odpowiedniej opcji dla siebie. Nie zwracamy kosztów za niewykorzystane zajęcia.


Zasady zachowania się uczestników przed, w trakcie i po zajęciach.

1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy, menstruację i ciążę należy zgłosić przed zajęciami.
2. Nie jedz na 2-3 godziny przed zajęciami.
3. Przyjdź 10 minut przed zajęciami.
4. Zajęcia trwają 90 minut.
5. Ćwiczymy boso, w przewiewnym stroju, który zapewni swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry, zdejmij biżuterię.
6. Program zajęć stanowi całość, więc nie spóźniamy się, szanując czas innych i nie opuszczamy zajęć przed ich zakończeniem.
7. Zanim wejdziesz na salę wyłącz telefon komórkowy lub przełącz go w tryb bezgłośny.
8. Zachowaj ciszę.
9. Matę rozłóż w jednym z dwóch /trzech rzędów tak aby pozostawić swobodne przejście.
10. Preferowana jest własna mata.
11. Przygotuj sobie pomoce do ćwiczeń: 3 koce, 2 paski, 2 klocki.
12. Obserwuj i słuchaj wskazówek prowadzącego.
13. W trakcie zajęć nie pomagamy innym uczestnikom, chyba że poprosi o to prowadzący.
14. Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach itp.) należy zgłosić prowadzącemu.
15. Utrzymuj na sali porządek w trakcie i po ćwiczeniach.
16. Po zakończeniu zajęć pomoce odłóż na swoje miejsce.

UWAGA: Za rzeczy i przedmioty pozostawione w szatni lub na sali Stowarzyszenie Joga Od-Nowa nie odpowiada.

„Gdy wydaje Ci się, że już nic nie możesz, to masz rację. Tylko Ci się wydaje”
~Anonim

ip stresser